Velkommen til Byggefirmaet Tor Kydland AS

Byggefirma etablert i 1991 med 5 ansatte. Tjenester vi utfører på bolig og næring: Nybygg, Tilbygg, Påbygg Rehabilitering, Støyskjerming/hageanlegg, Badrehabilitering, Kontor system innredning, Radonmåling og tiltak, Utgraving kjeller.